Krótkie podsumowanie filmowe IV Turnieju o Czarny Kamień ŚKC / A brief summary of Black Stone Trophy 2016

Filmowe podsumowanie turnieju :)